کرمانشاه- پزشک و جراح متخصص کرمانشاهی دستگاه لاپاراسکوپی قابل حمل را اختراع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهنام رضا مخصوصی جراح و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرملنشاه موفق به اختراع «دستگاه لاپاراسکوپی قابل حمل» شد.

این پزشک مخترع کرمانشاهی با ساخت دستگاه لاپاراسکوپی قابل حمل انجام عمل‌های جراحی خارج از بیمارستان را برای  پزشکان و جراحان ممکن ساخت.

دکتر مخصوصی در مورد این اختراع گفت: این وسیله دستگاهی درون بین است که بدون نیاز به باز کردن شکم،  پزشک و جراحان را قادر به انجام جراحی های داخلی می‌سازد.

وی بیان کرد: دستگاه های لاپاراسکوپی موجود در بازار ابعاد بزرگی دارند اما دستگاه لاپاراسکوپی قابل حمل این امکان را ایجاد می کند که پزشک جراح بتواند در خارج از بیمارستان و اورژانس ها جراحی انجام دهد.

دکتر مخصوصی بیان کرد: ما این امکان را ایجاد کردم که دستگاه لاپاراسکوپی در ابعادی بسیار کوچک در حد یک موبایل قابل حمل به جراحی کمک کند و این دستگاه در شرایط اضطراری و خارج از بیمارستان در تشخیص و جراحی به بیماران و پزشکان می تواند کمک کند.